ВЕСТИ

Одбележување на патрониот празник на Нашето училиште

По повод одбележувањето на патрониот празник на Нашето училиште, се одржуваа активности под мотото: „Даровите на природата - чувари на нашето здравје“.

Прочитај повеќе

О Г Л А С

О Г Л А С За пополнување на работни места на определено работно време за учебната 2021/22год

Прочитај повеќе

Посета на Спомен куќата на Кочо Рацин по повод одбележување на 113 години од неговото раѓање

По повод Одбележувањето на 113 години од раѓањето на Коста Солев Рацин, ОУРЦ „Маца Ѓ. Овчарова“ - Велес, во соработка со Фондацијата „Ангел Петров“ - Велес, организираше три активности од областа на културата.

Прочитај повеќе