social image
[ЗА НАС]

Посебното основно училиште „Маца Овчарова“ – Велес е деветгодишно училиште со основна дејност воспитно-образовна дејност за деца со посебни образовни потреби, во кое наставата се изведува на Македонски јазик.
[НАСТАВА]

Воспитно образовната работа во училиштето се изведува во три смени. Задолжителната настава се изведува во две смени, претпладне и попладне, додека третата или ноќна смена е за екстерните ученици сместени во Ученичкиот дом.
[АКТИВНОСТИ]

Наставниот процес се изведува во согласност со Наставниот план и Програма на Министерството за образование на Р.С.Македонија, Бирото за развој на образованието и плановите и програмите на училиштето.
ОУРЦ "МАЦА ОВЧАРОВА" ВЕЛЕС
ЧЕКОРИМЕ ЗАЕДНО ПО ПАТОТ НА УСПЕХОТ
Нашето училиште нуди образовен и рехабилитационен третман на деца со интелектуална попреченост, аутизам и комбинирани пречки во развојот, како и ресурсна логопедска дејност за корективен третман на ученици логопати кои имаат потешкотии во говорот и говорното изразување.

Во секојдневната работа, учениците се опфатени од специјални едукатори и рехабилитатори и стручните соработници: 2 логопеди, психолог, специјален едукатор и рехабилитатор. Во склоп на секојдневната настава, вклучен е и негувател кој се грижи за базичните потреби на учениците.
НАШАТА МИСИЈА
,,Стимулативно – инспиративна училишна средина за наставниот кадар, учениците и родителите која обезбедува квалитетен воспитно - образовен третман на учениците со ПОП.“
НАШАТА ВИЗИЈА
Основното училиште со ресурсен центар „Маца Ѓеорѓиева Овчарова“ ќе прерасне во современа регионална воспитно – образовна институција, која ќе ги поттикнува развојните потенцијали на учениците со попреченост и ќе ги оспособи за инклузиран и самостоен живот во општествената средина.
НАШЕТО МОТО
„Училиште за еднакви можности, успех и напредок за секое дете“
Асистивна технологија обезбедена од Здружението „Отворете ги прозорците“
22.9.2021
Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ обезбеди асистивна технологија за потребите на нашето училиште со ресурсен центар.
Види детали
[АКТИВНОСТИ]
 
Наставниот процес се изведува во согласност со Наставниот план и Програма на Министерството за образование на Р.С.Македонија, Бирото за развој на образованието и плановите и програмите на училиштето, врз основа на кои се организираат активностите. Види повеќе...
Посета на Институцијата „MAPADI“ Павоа де Варзим, ... 26.6.2021 Претставници од ПОУ "Маца Овчарова", благодарение на програмата "Еразмус+" на Националната агенција за европски програми... Види детали
„Преку игра, до поголеми знаења“ 20.5.2021 Сапроведување на Програмата за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта во отворена училница со почит... Види детали
Посета од "МАРКАРТ" 18.5.2021 Претставници од фабриката на германската групација "МАРКАРТ" денес го посетија нашето училиште и донираа наставни средст... Види детали
Види ги сите нови блог статии