social image
[ЗА НАС]

Посебното основно училиште „Маца Овчарова“ – Велес е деветгодишно училиште со основна дејност воспитно-образовна дејност за деца со посебни образовни потреби, во кое наставата се изведува на Македонски јазик.
[НАСТАВА]

Воспитно образовната работа во училиштето се изведува во три смени. Задолжителната настава се изведува во две смени, претпладне и попладне, додека третата или ноќна смена е за екстерните ученици сместени во Ученичкиот дом.
[АКТИВНОСТИ]

Наставниот процес се изведува во согласност со Наставниот план и Програма на Министерството за образование на Р.С.Македонија, Бирото за развој на образованието и плановите и програмите на училиштето.
ОУРЦ "МАЦА ОВЧАРОВА" ВЕЛЕС
ЧЕКОРИМЕ ЗАЕДНО ПО ПАТОТ НА УСПЕХОТ
Нашето училиште нуди образовен и рехабилитационен третман на деца со интелектуална попреченост, аутизам и комбинирани пречки во развојот, како и ресурсна логопедска дејност за корективен третман на ученици логопати кои имаат потешкотии во говорот и говорното изразување.

Во секојдневната работа, учениците се опфатени од специјални едукатори и рехабилитатори и стручните соработници: 2 логопеди, психолог, специјален едукатор и рехабилитатор. Во склоп на секојдневната настава, вклучен е и негувател кој се грижи за базичните потреби на учениците.
НАШАТА МИСИЈА
,,Стимулативно – инспиративна училишна средина за наставниот кадар, учениците и родителите која обезбедува квалитетен воспитно - образовен третман на учениците со ПОП.“
НАШАТА ВИЗИЈА
Основното училиште со ресурсен центар „Маца Ѓеорѓиева Овчарова“ ќе прерасне во современа регионална воспитно – образовна институција, која ќе ги поттикнува развојните потенцијали на учениците со попреченост и ќе ги оспособи за инклузиран и самостоен живот во општествената средина.
НАШЕТО МОТО
„Училиште за еднакви можности, успех и напредок за секое дете“
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Реконструкција и фасада на училишната зграда
25.5.2022
Започна Реконструкцијата на фасада и кров со санитарни јазли во зградата на училиштата Oou Panko Brashnarov и Оурц Маца Овчарова со инвестиција од Министерството за образование и наука, под надзор на ЗИМ АД-Скопје, а во изведба на Далта-пром инг Велес.
Види детали
[АКТИВНОСТИ]
 
Наставниот процес се изведува во согласност со Наставниот план и Програма на Министерството за образование на Р.С.Македонија, Бирото за развој на образованието и плановите и програмите на училиштето, врз основа на кои се организираат активностите. Види повеќе...
Посета на училиштето за лица со оштетен слух во гр... 12.10.2021 Во рамките на проектот „Моите раце се огледало на мојата култура“, од програмата Еразмус+, во периодот од 27.09. – 07.10... Види детали
Посета на Институцијата „MAPADI“ Павоа де Варзим, ... 26.6.2021 Претставници од ПОУ "Маца Овчарова", благодарение на програмата "Еразмус+" на Националната агенција за европски програми... Види детали
„Преку игра, до поголеми знаења“ 20.5.2021 Сапроведување на Програмата за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта во отворена училница со почит... Види детали
Види ги сите нови блог статии