ЕРАЗМУС ПРОЕКТИ

Посета на училиштето за лица со оштетен слух во градот Бурса, Р.Турција, во рамките на проектот „Моите раце се огледало на мојата култура“

Во рамките на проектот „Моите раце се огледало на мојата култура“, од програмата Еразмус+, во периодот од 27.09. – 07.10.2021г. беше реализирана мобилност од страна на 4 специјални рехабилитатори и едукатори од нашето училиште во градот Бурса, Р. Турција.

Прочитај повеќе

Посета на Институцијата „MAPADI“ Павоа де Варзим, Португалија и размена на искуства

Претставници од ПОУ "Маца Овчарова", благодарение на програмата "Еразмус+" на Националната агенција за европски програми, беа во посета на Република Португалија, конкретно во градот Повоа де Варзим во Институцијата „MAPADI“

Прочитај повеќе