ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТИ

Дисеминација на Еразмус + проектот „Моите раце се огледало на мојата култура“

Во просториите на Оурц Маца Овчарова , координаторот, Елена Трајановиќ и членовите на проектниот тим реализираа дисеминација на Еразмус+ проектот "Моите раце се огледало на мојата култура" кој се реализираше во партнерство меѓу 5 држави: Р.С. Македонија, Србија, Грција, Италија и како координатор - Турција.

Прочитај повеќе

Посета на училиштето за лица со оштетен слух во градот Бурса, Р.Турција, во рамките на проектот „Моите раце се огледало на мојата култура“

Во рамките на проектот „Моите раце се огледало на мојата култура“, од програмата Еразмус+, во периодот од 27.09. – 07.10.2021г. беше реализирана мобилност од страна на 4 специјални рехабилитатори и едукатори од нашето училиште во градот Бурса, Р. Турција.

Прочитај повеќе

Посета на Институцијата „MAPADI“ Павоа де Варзим, Португалија и размена на искуства

Претставници од ПОУ "Маца Овчарова", благодарение на програмата "Еразмус+" на Националната агенција за европски програми, беа во посета на Република Португалија, конкретно во градот Повоа де Варзим во Институцијата „MAPADI“

Прочитај повеќе