„Преку игра, до поголеми знаења“

Сапроведување на Програмата за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта во отворена училница со почитување на мерките за заштита од „Ковид 19“.

Галерија