Дисеминација на Еразмус + проектот „Моите раце се огледало на мојата култура“

Во просториите на Оурц Маца Овчарова , координаторот, Елена Трајановиќ и членовите на проектниот тим реализираа дисеминација на Еразмус+ проектот "Моите раце се огледало на мојата култура" кој се реализираше во партнерство меѓу 5 држави: Р.С. Македонија, Србија, Грција, Италија и како координатор - Турција.
Искуството со кое се здобија учесниците во проектот е од огромно значење за иднината на специјалната едукација и рехабилитација.

Галерија