Десеминација од проектот "Нови пристапи - подобри резултати"

Во изминатите денови во просториите на Оурц Маца Овчарова се одржа десеминација од мобилноста од проектот "Нови пристапи - подобри резултати" преку Ерасмус+ програмата, за различен аудиториум од наставници, родители и образовни асистенти. Учесниците се запознаа со начинот на спроведување на Инклузивниот процес во неколку училишта во областа Абруцо - Италија.

Галерија