Oдбележување на Еразмус денови со видео проекција како промоција на проектот „Моите раце се огледало на мојата култура“

Продолжуваме со одбележување на Еразмус денови со видео проекција во нашето училиште, како промоција на проектот „Моите раце се огледало на мојата култура“, каде што учениците гледаа приказни-бајки, преведени на знаковен јазик.

Галерија