Посета на Спомен куќата на Кочо Рацин по повод одбележување на 113 години од неговото раѓање

По повод Одбележувањето на 113 години од раѓањето на Коста Солев Рацин, ОУРЦ „Маца Ѓ. Овчарова“ - Велес, во соработка со Фондацијата „Ангел Петров“ - Велес, организираше три активности од областа на културата:
  • Едукативна презентација и запознавање на учениците од VI до IX одделение со животот и делото на бесмртниот поет Кочо Рацин, во реализација на предметни наставници - специјални едукатори и рехабилитатори;
  • Посета на спомен куќата на Кочо Рацин  во Велес, каде учениците имаа можност да го разгледаат домот во кој што се родил, живеел и творел овој познат македонски книжевник и борец, основоположник на современата македонска литература;
  • Изложба на портрети на Кочо Рацин, насликани од академскиот сликар Ангел Петров, во просториите на ОУРЦ „Маца Ѓ. Овчарова“, во огранизација на Фондацијата „Ангел Петров“. Свој осврт за значењето и културната вредност на портретите на великанот Кочо Рацин, даде сопругата на покојниот академски сликар, Светлана Петрова.
Учениците и тимот на нашето училиште, со внимание, интерес и позитивни емоции ги проследија сите три културни настани, горди што придонесовме во одбележување на овој голем и значаен ден „22ри Декември“ - раѓањето на Коста Солев Рацин.
Голема благодарност упатуваме до Фондацијата „Ангел Петров“ - Велес за соработката која започна во име на чествување на овој ден, а ќе продолжи и во иднина.

Тимот на ОУРЦ „Маца Ѓ. Овчарова“ - Велес

Галерија