ВЕСТИ

Инклузивни практики - стручна дискусија со училишта кои припаѓаат на реонизацијата на ОУРЦ „Маца Овчарова“ - Велес

На 01.11.2022г во големата сала на Општина Велес, во организација на тимот за спроведување на инклузивни практики при ОУРЦ "Маца Овчарова"-Велес, беше одржан состанок со директорите и претставници од стручните служби од 31 училиште од општините кои припаѓаат на реонизацијата на ОУРЦ "Маца Овчарова" - Велес.

Прочитај повеќе