ВЕСТИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА XXV МЕЃУНАРОДНА ЛИКОВНА РАБОТИЛНИЦА

Меѓунароната ликовна работилница ќе се одржи на 02.12.2021г. (четврток), со почеток во 09:30h во просториите на ОУРЦ „Маца Ѓ. Овчарова“ - Велес

Прочитај повеќе

Третмани за СЕНЗОРНА ТЕРАПИЈА за учениците од редовните училишта од Велес, кои следат настава по модифицирана програма

Во просториите на нашето училиште со ресурсен центар, започнува да се изведуваат третмани за СЕНЗОРНА ТЕРАПИЈА за ученици од редовните училишта од Велес, кои според Меѓународното тело за функционална проценка - Скопје, следат настава по модифицирана програма.

Прочитај повеќе