Комплетно опремена просторија за физикална терапија

Како новина во нашето училиште сега имаме просторија целосно опремена за физикална терапија на нашите ученици со кои работат физиотерапевтите.

Просторијата е опремена со:
 
-вежби за 'рбет
-вежби за третман на ученици со церебрална парализа
-вежби и масажа дадени по наод од доктор-специјалист

Галерија