27-ма Меѓународна Ликовна Работилица На Тема "Екологија"

По повод 3 Декември-Меѓународниот ден на лицата со попреченост,во просториите на Europe House-Veles,се одржа 27-мата ликовна работилица на тема "Екологија".Работилницата имаше инклузивен карактер,а учество земаа ученици од основните училишта,ресурсните центри и центрите за поддршка.

Галерија