ВЕСТИ

Активности по повод 3-ти Декември меѓународниот ден на лицата со попреченост

По повод 3 Декември- Меѓународниот ден на лицата со попреченост, ОУРЦ „Маца Ѓеорѓиева Овчарова“, во просториите на Europe House Veles

Прочитај повеќе

27-ма Меѓународна Ликовна Работилица На Тема "Екологија"

По повод 3 Декември-Меѓународниот ден на лицата со попреченост,во просториите на Europe House-Veles,се одржа 27 ликовна работилица на тема "Екологија"

Прочитај повеќе

Меѓународна ликовна работилница

Основно училиште со ресурсен центар „Маца Ѓ. Овчарова“ – Велес, по повод „3 Декември - светскиот ден на лицата со попреченост“

Прочитај повеќе