ВЕСТИ

Меѓународна ликовна работилница

Основно училиште со ресурсен центар „Маца Ѓ. Овчарова“ – Велес, по повод „3 Декември - светскиот ден на лицата со попреченост“

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС

Основното училиште со ресурсен центар ОУРЦ „Маца Ѓоргиева Овчарова“ Велес објавува:

Прочитај повеќе

„Училиштето – втор дом за учениците“, успешна училишна приказна за ученикот Сулејман Елмазов!

Ученикот, Сулејман Елмазов од с.Бузалково, е лице со потешка телесна попреченост, комбинирани пречки и церебрална парализа.

Прочитај повеќе