ВЕСТИ

ЈАВЕН ОГЛАС

ЈАВЕН ОГЛАС За вработување на определено работно време на 95 стручни соработници – приправници образовни асистенти за ученици со попреченост во основното образование.

Прочитај повеќе

О Г Л А С

О Г Л А С За пополнување на работни места на определено работно време за учебната 2021/22год

Прочитај повеќе

XXV МЕЃУНАРОДНА ЛИКОВНА РАБОТИЛНИЦА

По повод „ 3ти Декември-Меѓународен ден на лицата со попреченост“, ОУРЦ „Маца Ѓ. Овчарова“ - Велес, по 25ти пат организира ликовна работилница.

Прочитај повеќе