ВЕСТИ

Третмани за СЕНЗОРНА ТЕРАПИЈА за учениците од редовните училишта од Велес, кои следат настава по модифицирана програма

Во просториите на нашето училиште со ресурсен центар, започнува да се изведуваат третмани за СЕНЗОРНА ТЕРАПИЈА за ученици од редовните училишта од Велес, кои според Меѓународното тело за функционална проценка - Скопје, следат настава по модифицирана програма.

Прочитај повеќе

Воведување нови услуги во ОУРЦ „Маца Ѓ. Овчарова“ - Велес

Воведување новини во услугите кои ќе бидат достапни за сите дечиња кои имаат потреба за ваков вид на третмани, од реонот на Општина Велес и соседните општини.

Прочитај повеќе

XXV МЕЃУНАРОДНА ЛИКОВНА РАБОТИЛНИЦА

По повод „ 3ти Декември-Меѓународен ден на лицата со попреченост“, ОУРЦ „Маца Ѓ. Овчарова“ - Велес, по 25ти пат организира ликовна работилница.

Прочитај повеќе